Centro de documentación César Borgia (Viana)

Fondo digitalizado

Autor/es: Iñaki Gaminde Terraza
Título: Bizkaiko Aditz Trinkoen Alokutiboak
Publicación: Fontes Linguae Vasconum, nº 52 (1988), pags. 181-240

Cambiar a miniaturas

2015-10-30 11:44:33